Utstyr og kapasitet

Vi har det meste av tilgjengelig utstyr, det er prosjektor og lyd i alle våre møterom. Isabellasalen har også Crestron styringssystem.

Mulighet for oppbygd scene. Vi har lang erfaring i kurs og konferanse og har høy kompetanse på det tekniske. Trådløs oppkobling er en selvfølge både utendørsarealer og innendørsarealer.

Betegnelse Areal Takh. Hestesko Klasserom Kino Styre
Møterom 4 72 kvm 2,85 m 40 70 90  
Møterom 3 37 kvm 2,50 m 20 20 25 16
Møterom 5 30 kvm 2,85 m 10 12 -  
Møterom 6 44 kvm 2,50 m 18 22 - 16
Sandkornet 82 kvm 2,40 m 34 60 75  
Havglimt 38 kvm 2,60 m - - - 14
Isabella 250 kvm 4,50 m 58 200 250