Aktiviteter grupper

På bakgrunn av ønsker fra kundene utarbeider vi et komplett opplegg med aktiviteter tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Vi streber etter å være sømløse og henger oss ikke opp i ferdigsydde program. Vi ønsker å levere en setting der dere er komfortable i å være i fokus. Om det er lavterskel eller de helt ekstreme opplevelsene er opp til dere, men vi vil at det er deres opplevelse og historier som er i fokus. Under er forslag til aktiviteter som vi har ofte.

Del