St. Hans feiring på Rosfjord

I fjor startet vi opp igjen tradisjonen med St.Hans-feiring på Rosfjordstranden. Det ble en suksess, så det må vi gjenta i år ...

Lørdag 23. JUNI

- Bålet tennes kl.20
- Taraxacum med sirkus og klovner fra kl.17
- Gummibåtrace med flotte premier fra kl.18
- Allsang og dans på terrassen fra kl.19

Sommer Quiz og gratis is til barna.

Velkommen til St. Hans feiring på Rosfjord.

Del